Pozdně gotický portál na věži kostela ve Všestarech

Pozdně gotický portál na věži kostela ve Všestarech

—————

Zpět