Hynek Bláha  - sochař, restaurátor

 

Na základě povolení Ministerstva kultury provádím restaurátorské práce s přírodním i umělým kamenem, včetně demontáže, transferu a zpětného osazení.

 

 


Držitel licence Ministerstva kultury České republiky pro restaurování

archtitektonických článků, které jsou součástí uměleckých architektonických děl

 

Spolupráce s restaurátory, kteří jsou držitelé Povolení MKČR pro restaurování

sochařských děl v kameni, keramice a štuku